Leonardushof, Wouw

Op 2 juli jl. is de eerste paal aangebracht voor het toekomstige zorgcomplex van Groenhuysen. 

Het terrein is inmiddels bouwrijp, de eerste mijlpaal is bereikt wat een reden was voor een feestje.