Betrouwbaar partner bij

Prefab Beton

Wij zijn specialisten in het vervaardigen van werktekeningen voor fabriek en montage. Doordat wij veel ervaring hebben in het uitwerken van prefab betonconstructies zijn wij in staat tijdens de ontwerpfase rekening te houden met de specifieke eigenschappen van prefab-beton. Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van werktekeningen voor fabrieken en montage. Dit kunnen losse elementen zijn, maar ook complete betonskeletten, inclusief montagetekeningen en coördinatie van leveringen derden, zoals vloeren, staalconstructies etc. Tevens verzorgen wij voor diverse bedrijven facilitair reken- en tekenwerk.

Nieuwbouw

De term nieuwbouw heeft betrekking op nieuw gebouwde constructies, zoals een nieuw gebouwd huis, straat of wijk.

nieuw·bouw
 (de; m) 1 bouw van nieuwe huizen 2 pas gebouwde wijk

Heeft u uw nieuwbouwplannen gereed, schets ontwerp, tekeningen, of heeft u enkele voorbeelden. Wij begeleiden u graag van ontwerpfase tot definitief ontwerp en zijn de bouwmeester bij uitstek.

Voor de constructieberekening van bijvoorbeeld balken, vloeren, funderingen, doorbraken, kapconstructies, leteien in een nieuwbouw kunt u bij ons terecht. Wij houden rekening eventuele bouwtekeningen, foto’s, voorbeelden en natuurlijk uw wensen en gaan graag met u aan de slag.

Transformatie

In de stedenbouwkunde/architectuur het omvormen van (delen) van een stad dat grote impact op het karakter van (een deel van) de stad kan hebben door grootschalige sloop en herbouw.

trans·for·ma·tie
(de; v; meervoud: transformaties) 1 omvorming, gedaanteverandering

Wij schakelen tussen theoretisch ontwerp en de praktijk waarbij wij weten hoe de uitvoering het meest efficiënt kan plaatsvinden. Wij doen dit in sommige gevallen op basis van grove lijnen en op basis van inschatting zodat het constructieve ontwerp conceptueel in teamverband tot stand komt en de juiste keuze kan gemaakt worden. In andere gevallen gaan wij direct op slimme wijze met praktische ingrepen de transformatie mogelijk maken.

Renovatie

Voor renovatie- en restauratieprojecten zijn wij de beste partner. Van inventarisatie van de bestaande situatie, het beoordelen van de constructieve mogelijkheden tot het ontwikkelen van ideeën en het omzetten hiervan in concrete en haalbare constructieve aanpassingen.

re·no·va·tie
(de; v; meervoud: renovaties) 1 het door ingrijpende verbouwing weer bewoonbaar maken van een huis of stadswijk.

Bij renovatie (en herbestemming) zijn er veel aspecten om een gebouw te laten voldoen aan de moderne eisen op basis van wet- en regelgeving. Toegankelijkheid, veiligheidseisen en de constructieve aanpassingen spelen een belangrijke rol bij de invulling van de nieuwe functie(s) van het gebouw. Wij denken daarover graag met u mee.

Gerealiseerde Projecten

Hoe kunnen wij u helpen?