BIM - 3D

Enkele afkortingen die het leven van een engineer een stuk prettiger maken

Van Boxsel Engineering ontwerpt en realiseert haar projecten in 3D. Steeds vaker worden projecten uitgevoerd in het Building Information Model (BIM). De voordelen van deze manier van gegevensuitwisseling via BIM zijn groot:
lagere bouwkosten, minder faalkosten en hogere kwaliteit.

Wat is BIM?
BIM is het modelleren van informatie in een allesomvattend digitaal ‘gebouw’. Elementen zijn daarin objecten met daar aan toegevoegd informatie.
Gedurende de bouw van het model zijn steeds alle gegevens zoals hoeveelheden en materiaalspecificaties eenvoudig te genereren in lijsten dan wel tekeningen. Ook is bijv. de bouwplanning, financiële planning enz. te generen uit het model door de tijd – en geld eigenschappen aan de objecten toe te kennen.

Veel partijen werken samen in één model. Hiervoor is dan ook hetzelfde softwarepakket noodzakelijk.
Wij als Van Boxsel Engineering zijn van mening dat niet per definitie in hetzelfde model gewerkt dient te worden. Het in één model (softwarepakket) werken heeft namelijk ook zijn beperkingen. In de uitvoeringsfase zullen alle partijen voor hun werkzaamheden het voor hen meest geschikte pakket kiezen. Hierdoor zal er toch uitwisseling plaats moeten vinden middels IFC en is het niet langer één model.