Start bouw 46 appartementen Slotjesveld, Oosterhout

Op de bouwplaats in Oosterhout metselden bestuurder Thuisvester, Pierre Hobbelen, wethouders Arnoud Kastelijns en Dees Melsen en directeur De Kok Bouwgroep, Bart de Kok op donderdag 20 juli 2023 samen symbolisch een muurtje. Hiermee werd de start gevierd van het nieuwbouwproject Slotjesveld.

In opdracht van Thuisvester heeft het bouwteam, bestaande uit De Kok Bouwgroep, Marquart Architecten bv en Van Boxsel Engineering, op de locatie waar voorheen de brandweerkazerne stond een complex met 46 appartementen ontworpen.  De appartementen zijndeels bedoeld voor jongvolwassen tot ingeveer 29 jaar en voor ingeschrevenen van Klik Voor Wonen, inclusief spoedzoekers.

Voor zowel de Gemeente Oosterhout als Thuisvester is het een belangrijk project. Momenteel is er een schrikbarend tekort aan woningen, ook in Oosterhout. De realisatie van het complex geeft een flinke impuls aan het woningaanbod in de binnenstad en dragen we hier op deze manier een steentje aan bij.