Groot Beijstervelt, Oirschot

Home » Portfolio » Ontwerpen » Groot Beijstervelt, Oirschot

Het historische complex heeft een geschiedenis wat terug gaat tot de viertiende eeuw. Begin twintigste eeuw is het getransformeerd naar een klooster. De komende jaren vindt er een herontwikkeling plaats naar een woon-zorgcomplex.

In het hoofdhuis wordt plaatsgemaakt voor 30 appartementen en ondersteunende functies. De kapel en delen van het klooster zijn rijks- en gemeentelijk monument, deze worden in ere hersteld. De niet monumentale delen worden vervangen door nieuwe gebouwen.

Er komen op de plek van de dwarsvleugel 16 appartementen en op een vrijstaand gebouw met zorgappartementen. Op het achterliggende deel wordt er plaatst gemaakt voor 16 tot 24 levensloopbestendige appartementen.


In opdracht van Groot Beijstervelt BV zijn wij, als adviseur, sinds juli 2017 betrokken bij de herontwikkeling van Groot Beijstervelt.

Opdrachtgever:                 Groot Beijstervelt BV
Architect:                            Hylkema Erfgoed
Aannemer Nieuwbouw:  Nico de Bont
Aannemer restauratie:    Hazenberg Bouw