Over ons   >   Werkwijze 
NL EN

Werkwijze

Werkwijze ontwerpen
Wij schuiven het liefst zo vroeg mogelijk in een ontwerptraject aan tafel met de architect en opdrachtgever. Wij zijn ervan overtuigd dat wij in deze fase van het project het ontwerp vanuit onze discipline een zodanige richting kunnen geven, dat er een kostenbewust, economisch, maar ook esthetisch verantwoord ontwerp gerealiseerd kan gaan worden.
Dit doen wij middels het aanbieden van keuzeadviezen aan opdrachtgever en architect binnen de specifieke projectgebonden randvoorwaarden
Onze ingenieurs zijn hiertoe in staat door onze uitgebreide ervaring met de verschillende constructiematerialen en de gangbare uitvoeringsmethodieken.

TEKENEN IS BOUWEN OP PAPIER
Al vanaf het eerste ontwerp nemen wij de invloed van de uitvoeringsmethodiek op het ontwerp mee in onze afwegingen. Wat er ontworpen wordt moet ook gebouwd kunnen worden. Wij hanteren de stelling dat tekenen bouwen op papier is.

Werkwijze prefab beton
Door onze veelzijdige ervaring met geprefabriceerde betonconstructies hebben wij daarin een specialisme ontwikkeld dat een belangrijke pijler is van ons bureau.
Voor diverse betonfabrieken verzorgen wij inmiddels de engineering.
Dit kunnen losse elementen zijn, maar ook complete betonskeletten, inclusief montagetekeningen en coördinatie van leveringen derden, zoals vloeren, staalconstructies etc.

Doordat wij veel ervaring hebben met het uitwerken van prefab betonconstructies zijn wij ook goed in staat in de ontwerpfase rekening te houden met de ontwerpspecifieke eigenschappen van prefab-beton.

Specialisaties en dienstverlening
Vanuit de deskundigheid van onze medewerkers kunnen wij specialistische adviezen geven op het gebied van o.a. betonreparaties, onderhoud en schadeonderzoek aan constructies, opnames in het werk.
Tevens kunnen wij vanuit onze ervaring aanvullende diensten verlenen die direct raakvlak hebben met ons werkgebied. Zo verrichten wij o.a. facilitair reken- en tekenwerk en arbitrages van rechtzaken en geschillen.