NL EN
Van Boxsel Engineering bv

Beneluxweg 13
4904 SJ Oosterhout

T +31 (0)162 451280
F +31 (0)162 423572
E info@vanboxsel.nl

Kiwa VNconstructeurs NLingeneurs
Design © by Leonard Communicatie

Disclaimer


Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets van het materiaal dat op deze website te vinden is, waaronder redactionele teksten, foto’s, illustraties en ander grafisch beeldmateriaal, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Boxsel Engineering vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of op welke andere wijze dan ook. De pagina’s en haar beeldmateriaal blijven te allen tijde eigendom van Van Boxsel Engineering.

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site aangeboden wordt, niet (volledig) de juiste is. Van Boxsel Engineering sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Van Boxsel Engineering geen controle heeft. Van Boxsel Engineering draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.


All rights reserved
Copyright © 2012 Van Boxsel Engineering